travel

langdu kể sơ qua những gì đọc ở wikipedia english cho các bạn nhé :) ----- Nhà thờ lớn ban đầu là Church of Manila và được chính thức ...