economics

Khả năng đáng lo ngại nhất là giá dầu thấp là một vòng luẩn quẩn. Thị trường mới nổi là động lực chính của tăng trưởng GDP toàn cầu trong n...

word

Siesta time at Chor Bazaar. Photo courtesy Meena Kadri . ' A basket case ' (shared via VOA) có từ basket là cái rổ, và case...

word

Photo courtesy Jacopo Romei . ' Wired ' xuất xứ từ danh từ wire là dây kim loại như dây đồng, dây kẽm, dây điện. Vì thế, wir...