skill

By Châu Phạm Dương, hat tip to Steven Nguyen . ----- Nhiều người hỏi lí do thành công vang dội của Thành Long. Do võ giỏi? Chẳng p...