Journey in Life: 03/08/15

Search This Blog

Sunday, March 8, 2015

"Feel in one's bones" nghĩa là gì?

Đừng... Hãy tin thị trường sẽ tốt lên. Photo courtesy frankieleon.

'To feel in one's bones' (cảm nhận tận trong xương) nghĩa là cảm thấy chắc chắn, tin hoàn toàn (điều gì là đúng hoặc sẽ xảy ra, dù không có cơ sở) (something that you say when you are certain something is true or will happen, although you have no proof).

Ví dụ
Will the financial world go pear-shaped (hình quả lê) again this autumn? I sincerely hope not, and I feel in my bones that the momentum of the economic upswing (xu hướng đi lên) will carry us through (giúp vượt qua tất cả).

Wrapping used to be the way to go here, but then we had a succession of milder winters that produced fig trees (cây sung) that grew to 20 feet in 10 years or less without wrapping. Last winter was the worst in 20 years, and I feel in my bones that it won't be as bad this year. If you're not a gambler you could wrap them.

What led your parents to immigrate?
Rhea Suh: The aftermath of the Korean War. The country was still in ruins. They had very little money but had these outsized dreams and hopes and this huge degree of optimism of what America is and what it could be. I’ve inherited that optimism. I feel in my bones that same belief that this is a great country.

Phạm Hạnh

Bài học đắt giá cho một nhà công nghệ đỉnh cao

shared via Aiviet Nguyen.
---
Trong lĩnh vực xử lý tiếng nói tự động (Automatic Speech Recognition - ASR), công nghệ Dragon Naturally Speaking (DNS) được xem như đứng hàng đầu, hạng hai và hạng ba. Các công nghệ khác đều sắp từ hạng tư trở lên. Hiện nay, về các dịch vụ thương mai, bên cạnh engine SIRI của Apple sử dụng DNS, còn có Google và Tellme của Microsoft. Google có ưu thế là có database lớn, vì vậy engine nhận dạng có thể kém hơn, nhưng hậu xử lý lại tốt hơn, nên vẫn có thể cạnh tranh. Microsoft cũng như Google nhiều khả năng sử dụng một engine nguồn mở với thuật toán Deep Learning và cũng tập trung vào hậu xử lý. Nói vậy để biết sau nhiều năm, engine nhận dạng tiếng nói của DNS với công nghệ đóng vẫn là một bí mật và đứng hàng đầu mà hai tập đoàn phần mềm đứng đầu thế giới vẫn phải sử dụng các thế mạnh vô cùng to lớn để chạy theo. Nhưng có lẽ ít ai biết DNS là tác phẩm cá nhân của một cặp vợ chồng đã bị cướp trắng, không thu được một đồng nào. Người ta ước tính giá trị của công nghệ DNS bây giờ giá trị hàng chục tỷ.

Jim và Janet Baker bắt đầu làm về ASR cho IBM, nhưng họ nhanh chóng bỏ việc này để phát triển thàng công DNS. Lúc bấy giờ DNS được định giá cỡ 600 triệu USD, Jim và Janet muốn bán công ty và nhờ một tập đoàn tài chính lớn là Goldman Sachs tư vấn. Goldman Sachs đã tìm được cho Jim và Janet một công ty tại Âu Châu là Lernout & Hauspie. Đầu tiên, vợ chồng nhà Baker chỉ muốn bán một phần, nhưng Lernout&Hauspie một mực muốn mua lại và muốn hai ông bà này tiếp tục lãnh đạo công ty. Thương vụ này được bàn với phương thức thanh toán bằng tiền mặt. Đến phút cuối cùng, Lernout&Hauspie lại đưa lên bàn phương án trả bằng cổ phiếu của mình. Có lẽ do đã mệt mỏi với cuộc thảo luận kéo dài và mặt khác cũng tin tưởng ở Goldman Sachs, vì vậy Jim và Janet đã đồng ý với phương án này. Tại thời điểm này giá trị thị trường của Lernout&Hauspie là nhiều chục tỷ đôla. Tuy nhiên, ngay sau khi giao dịch hoàn tất, Lernout&Hauspie bị phát hiện ra không có giá trị thật, vỡ nợ, tài sản bị phát mại để trả nợ. DNS bị bán cho công ty Nuance Communications, hai vợ chồng Baker tay trắng.

Năm 2012, Jim và Janet Baker phát đơn kiện Goldman Sachs vì đã nhận tiền và tư vấn sai. Goldman Sachs lại cho rằng nhiệm vụ của mình chỉ là tư vấn cho giao dịch thành công. Tháng 6/2013, tòa án xử cho Goldman Sachs thắng kiện.

Bài học dưới đây đáng chú ý:
The Investment Bankers Are Not Your Friend, So Get Their Opinions and Assurances in Writing.

Ngân hàng đầu tư không phải là bạn bè của bạn, vì vậy phải lấy mọi ý kiến và bảo lãnh của họ dưới dạng văn bản.

Popular Now