Journey in Life: 04/23/15

Search This Blog

Thursday, April 23, 2015

"Fall from grace" nghĩa là gì?

Không ai có thể thu hút nhiều fan hâm mộ như Tiger Woods. Photo courtesy Keith Allison.

'Fall from grace' nghĩa là làm điều gì đó tồi tệ khiến mọi người không còn yêu mến, ngưỡng mộ bạn nữa (to do something bad which makes people in authority stop liking you or admiring you / to lose your reputation or rank); mất danh dự, thân bại danh liệt.

Ví dụ
Nasrallah's fall from grace 'is his own making' (tự chuốc lấy).

Given the choice between falling from grace and starving, few people choose to starve.

Naturally, the criticisms leveled at her in the wake of her fall from grace have been particularly harsh (cay nghiệt).

In the past stars have had the power to reignite (khơi gợi) interest in the game. Tiger Woods drew an unprecedented (vô tiền khoáng hậu) number of newcomers to the sport. But he fell from grace and no new star has emerged to take his place.

Phạm Hạnh

"Tough sell" nghĩa là gì?

Golf is a hard sell to new players. Photo courtesy Dustin Gaffke.

'Tough sell' nghĩa là một sản phẩm, kế hoạch hay ý tưởng mà mọi người ngần ngại mua hay chấp nhận (a product, plan, or concept that people are reluctant to buy or accept).

Ví dụ
Casinos remain a tough sell in New Hampshire.

A curfew (lệnh giới nghiêm) is a hard sell to college students.

Death penalty win 
seen as tough sell in Tsarnaev case.

Since the 1990s golf-course designers have taken to building longer, tougher courses in order to put golfers and their equipment to the test. The sport’s growing difficulty and its 200-page rulebook (sách luật chơi) make it a tough sell to new players.

Phạm Hạnh

"Hit a rough patch" nghĩa là gì?

Azahara Munoz. Photo courtesy Keith Allison.

'Go through/hit a bad/difficult/rough patch' có từ patch là khoảng đất nhỏ, khu vực làm ăn và rough là bão tố, biển động; và vì thế có nghĩa là gặp rất nhiều khó khăn trong một thời gian ngắn (to experience a lot of problems in a short period of time), gặp vận bỉ, lúc sa cơ thất thế.

Ví dụ
The pair hit a rough patch in March when Schwarzenegger was photographed getting cozy with (thân mật) a bikini-clad woman during Spring Break.

In 2006 some 30m Americans were golfers. But since then golf has hit a rough patch.

The company hit a rough patch last year, which included its first quarterly loss since going public.

Phạm Hạnh

Trên đường băng

shared from Tony Buổi Sáng.
-----

“Số phận em, số phận cá lòng tong,
thôi thì em cứ nhao lên mặt nước.
Mấy chuyện linh tinh em phải rành mới được
Tò mò bữa ni ca sĩ X ăn gì
Cầu thủ A đi xế hộp hiệu chi
Đại gia nào, diễn viên B đang cặp?

Trên FB em, những thông tin dồn dập.
“Hum nai em buồn nhẹ mí bạn ơi
Hum nai lòng em lại chơi vơi
Làm sao đây để thoát nghèo, mí bạn?”

Cứ mãi ở ao làng, rồi ao sẽ cạn
Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng?
Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng?
Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán?
Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán?
......
Trên đường băng sân bay mỗi đời người.
Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.

Popular Now