Journey in Life: 05/23/15

Search This Blog

Saturday, May 23, 2015

Họp Nhóm công tác DNNVV ASEAN

lần thứ 36...
tủ sách nhà em... :D

Bài trước: Ăn tối họp Nhóm công tác DNNVV ASEAN

Trời Bangkok nóng quá

ngắm ảnh sexy cho mát :D


Du lịch bangkok - Thành phố Thiên thần
Quán nướng Nhật Bản - AKA Yakiniku

Popular Now