word

The Battle of Prairie Dog Creek by Ralph Heinz. Photo courtesy The National Guard . 'Fall on' nghĩa là nhập trận, tấn công ác ...

gastronomy

muốn chụp với cái máy mà vợ con đang ngủ trưa, nên thôi chụp máy không vậy :) hàng xách tay từ bãi biển Miami, Florida (nơi Jeb Bush...

word

Tự do hàng hải là lợi ích quốc gia của Mỹ*. Photo courtesy U.S. Navy . 'High policy' theo langdu hiểu là chính sách ngoại gia...