phrase

Các doanh nghiệp khởi sự đang thịnh hành. Photo courtesy Sebastiaan ter Burg . 'All the rage' có từ rage là mốt thịnh hành, cá...