word

Không có chút nào căng thẳng. Photo courtesy Andrew Taylor . 'High-strung' nghĩa là dễ xúc động, dễ xúc cảm, dễ bị kích động ...

book

by Đoàn Hưng Quốc, shared via Đàn Chim Việt . ----- Trật tự thế giới (World Order) là tựa đề của một quyển sách xuất bản vào năm 201...