Journey in Life: 12/01/15

Search This Blog

Tuesday, December 1, 2015

"High-strung" nghĩa là gì?

Không có chút nào căng thẳng. Photo courtesy Andrew Taylor.

'High-strung' nghĩa là dễ xúc động, dễ xúc cảm, dễ bị kích động thần kinh (nervous and easily upset, at great tension, excitable, agitated, temperamental, sensitive, unstable; brittle, on edge, edgy, jumpy, jittery, restless, anxious, tense, stressed, overwrought, neurotic; worked up, uptight, twitchy, wired, wound up, het up, strung out, high-keyed).

Ví dụ
Vir Das 'high strung' about comedy show in New York.

A high-strung woman answered the phone and started accusing me of harassing her.

Nepal has become a high-strung society and the schism (sự phân li) between the people of hills and plains is widening by the day.

Both were sensitive and high-strung and too melancholic (u sầu, sầu muộn) to provide much solace for the other. Fanny wasn’t a tonic to Pierpont Morgan’s habitual moodiness, and he was doubtless much too busy to attend to her needs.

Phạm Hạnh

Trật tự thế giới

by Đoàn Hưng Quốc, shared via Đàn Chim Việt.
-----
Trật tự thế giới (World Order) là tựa đề của một quyển
sách xuất bản vào năm 2014 của Tiến Sĩ Henry Kissinger trong đó ông phân tích về tương quan giữa các nước nhìn từ mỗi phía Mỹ, Trung, Nga, Iran và Nhật, cùng những dị biệt trong thế giới quan đã ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao của mỗi cường quốc như thế nào. Trong chương cuối tác giả đề cập đến khung cảnh toàn cầu hoá khi mà kỹ thuật điện toán và thông tin lan tràn khắp mọi nơi đã tác động mạnh mẽ đến dư luận, các nhà lãnh đạo và các quyết định chính trị đương thời. Phần trình bày dưới đây tóm tắt quyển sách nói trên nhưng thêm vào đó một số nhận xét riêng của người viết.

Theo TS Kissinger thì trật tự thế giới ngày nay đặt trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia trên căn bản của các hiệp ước và tổ chức quốc tế. Tầm hiệu quả của những thỏa thuận và các cơ quan nói trên lại tùy thuộc nơi cán cân lực lượng giữa các nước lớn. Trật tự thế giới này do Tây Phương xây dựng từ sau Thế Chiến Thứ Hai dựa theo khuông mẫu của hòa ước Westphalian tại Âu Châu vào năm 1648. Để độc giả Á Châu dễ mường tượng ra mô hình Westphalian, giả sử nước Trung Hoa chia thành lục quốc từ thời Chiến Quốc kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay vì nhà Tần đã không thống nhất được lục địa; chiến tranh triền miên cho đến khi sáu nước đều kiệt sức, cuối cùng phải ký kết một hoà ước dựa trên thế cân bằng lực lượng để không nước nào còn mưu toan thôn tính và thống lãnh toàn bộ, khi đó nền hoà bình tại Đông Á sẽ

Nét đẹp cổ kính chùa Todaiji - Du lịch Nhật Bản

đoàn CEO Network 2015,
Đại Hoa Nghiêm Tự


Đại Bụt điệnBài trước: Cầu Togetsukyo lãng mạn ở Kyoto

Khai chuông giao thừa ở Nhật Bản
Bức tượng Đại Phật ở Gifu, Nhật Bản
Nét cổ kính, trầm mặc của cố đô Nara, Nhật Bản
Nara - Todaiji Temple, Tượng Phật ngồi bằng đồng lớn nhất Nhật Bản

Popular Now