"A fine kettle of fish" nghĩa là gì?

Nồi cháo cá. Photo courtesy astuder.

'A fine/pretty/nice kettle of fish' có từ kettle là ấm đun nước; nồi (nấu cá...); vì thế cụm từ này nghĩa là tình thế khó khăn, khó xử, việc rắc rối (a difficult situation).

Ví dụ
Japan's festival industry is stuck in a fine kettle of fish.

Saturday’s deep freeze turned out to be a fine kettle of fish this past weekend for anglers and the Georgina chapter of Canadian Tire Jumpstart charities.

It was Tuesday afternoon amid the grandeur of Wimbledon, and the best men's tennis player in the world found himself in a fine kettle of fish.

Phạm Hạnh


Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục