word

Tù nhân chiến tranh xây đường sắt Thái Lan-Miến Điện. Photo courtesy shankar s . 'Mea culpa' nghĩa là lời thú tội (an acknowl...