Journey in Life: 03/04/16

Search This Blog

Friday, March 4, 2016

Cafe 66 - Vương Thừa Vũ

gặp trùm CRM và vua marketing

Bài trước: Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ

"Treat somebody like muck" nghĩa là gì?

Respect. Photo courtesy Yiannis Theologos Michellis.

'Treat somebody like muck' có từ muck là phân chuồng, rác rưởi, đồ ô uế, đồ nhớp nhúa, vì thế cụm từ này nghĩa là đối xử với ai một cách không/thiếu tôn trọng (to treat someone without respect or kindness).

Ví dụ
Her situation was so very similar to yours, her ex treat her like muck while he was swanning around with this new lady.

The son is shown to even treat her like muck…but she continues to be blindly in love with him – supporting his corrupt ways all the time!! – this is the same blindness that Gandhari had for her sons…….Duruyodhana, Dushasana etc. A blindfold is not required for blindness – you can be blind by your mind….out of jealousy, false knowledge…and sheer idiocy..ignorance!

I recently took an auto to my office and received compliments from the driver because all I did was smile at him and talk to him like I talk to all elders. He was touched and said that most of the time he gets passengers who treat him like muck but sometimes he also meets people like me and his faith is humanity is restored.

Phạm Hạnh

"Trick or treat" nghĩa là gì?

Anonymous pumpkin. Photo courtesy Telmo Pina e Moura.

'Trick or treat' có từ trick là đánh lừa, trò chơi tinh ma nghịch ngợm và treat là tiếp đón, đối xử tử tế, tiếp đãi. Trong ngày lễ Halloween, các em nhỏ và thiếu niên, thanh niên hóa trang với áo quần và mặt nạ hình ma quỷ, rồi cầm lồng đèn đi từ nhà này sang nhà khác trong xóm, gõ cửa và nói "trick or treat." Câu này có nghĩa là: “Nếu muốn chúng tôi không chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi.” (Give me a treat of some kind or I will play a trick on you!). Thông thường những người láng giềng luôn luôn muốn tránh việc "trick" nghĩa là chơi đòn đánh lừa nên thường tiếp đón (treat) chúng bằng kẹo và trái cây (theo tục lệ có nhét đồng tiền ở bên trong).

Ví dụ
Halloween is Oct. 31, but not every community has their trick-or-treat night on the actual holiday.

One thing buyers should know, Fair Oaks turns into an epic trick-or-treat street come Halloween. Residents have been known to informally christen it "Fear Oaks" on October 31st.

Make sure you and your young ones have a safe trick-or-treat experience by remembering some basic, but important tips, including carrying a flashlight; not letting your kids trick-or-treat alone, trick or treat only at homes whose outdoor lights are on and follow the rules of the road.

Phạm Hạnh

Popular Now