marriage

from Huỳnh Phước Sang : Leonardo Dicaprio đầy tài năng sau nhiều lần hụt Oscar thì cuối cùng trong phim Revenant đã giành được tượng và...

word

Photo courtesy Stiller Beobachter . 'Skin-bound' nghĩa là có da bọc căng, căng da (vd sách bọc da); và trong y học có nghĩa l...

marriage

From Phan Thi Thuy Tram . Photo credit: sbs.co.kr . Nữ sinh tốt nghiệp trường Harvard và các trường thuộc nhóm Ivy League danh tiến...

word

Lunch date. Photo courtesy John Flannery . 'A Dutch treat' nghĩa là bữa ăn tiền ai nấy trả (an occasion when two or more peop...