history

một buổi tối tháng Năm năm 1864, một vài chính khách Vương quốc Anh nhận được bức điện vào giờ rất muộn -> không biết là chiến tranh x...

sex

trói nhện cái khi làm tình để... khỏi bị ăn thịt :) ----- Some couples may use bondage to spice up their sex lives and even save their ...

word

Fukushima nostalgy, 77 people were killed by tsunamis here in March 2011. Photo courtesy Jun Teramoto . 'Skin-deep' nghĩa là...