Journey in Life: 05/20/16

Search This Blog

Friday, May 20, 2016

Người Mỹ bí ẩn

Về cuộc đời Jefferson: bớt sùng kính, nhiều giải thích,
by Michiko Katutani,

Thomas Jefferson: Người Mỹ bí ẩn

Giống như tiêu đề của cuốn sách mới hấp dẫn "AMERICAN SPHINX: The Character of Thomas Jefferson" (tạm dịch: "Người Mỹ bí ẩn") của Joseph J. Ellis, Thomas Jefferson, tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập và Tổng thống thứ ba của Mỹ, vẫn là một trong những nhân vật lịch sử bí ẩn nhất. Tựu chung lại, cuộc đời ông là mớ bòng bong những mâu thuẫn: một quý tộc đầy hoài nghi về giới thượng lưu, một người hiện thân cho tự do nhưng sở hữu nô lệ, một kẻ tiêu tiền hoang phí nhưng tin vào chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ; một triết gia thông thái ngợi ca những giá trị của nông nghiệp; một người gần như cả đời theo đuổi sự nghiệp chính trị song liên tục khẳng định mình chẳng muốn gì ngoài việc được nghỉ hưu tại điền trang ở Virginia.

Kể từ khi ông qua đời vào năm 1826, nhiều phong trào chính trị đối lập nhau đi theo đường lối của Jefferson, từ phe ly khai miền Nam coi ông là

"Neither fish nor fowl" nghĩa là gì?

Rõ là cá vàng. Photo courtesy Anastasia R.

'Neither fish nor fowl' (chẳng phải cá cũng chẳng phải gà) nghĩa là một vật/điều không có đặc điểm cụ thể, không thể xếp vào hạng/loại nào được cả (not one or the other, not something fitting any category under discussion); không đáng giá(?).

Ví dụ
Winifred is neither fish nor fowl, and most definitely needs a rewrite for future success.

Neither fish nor fowl, Trump focuses on technique, promising to take what has already been done but to do it better.

They were neither fish nor fowl as an old school company, or as a modern SaaS company, so we saw that as the target to take down.

State-owned companies, as parastatals are now called, are neither fish nor fowl. They are answerable to political masters, but responsible for their own balance sheets.

Phạm Hạnh

Mạnh mẽ theo đuổi đam mê

The road ahead. Photo courtesy Kenny Louie.

You cannot be wimpy out there on the dream-seeking trail. Dare to break through barriers, to find your own path.
~ Les Brown

Bạn không thể yếu đuối trên con đường theo đuổi giấc mơ. Hãy dám vượt qua các rào chắn để tìm con đường của riêng mình.

Can đảm đứng lên và bước tiếp

Statue of Sir Winston Churchill, Parliament Square. Photo courtesy Gerold.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
~ Winston Churchill

Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

Hãy biết sống can đảm

Photo courtesy Budi Nusyirwan.

Either life entails courage, or it ceases to be life.
~ E. M. Forster

Hoặc cuộc sống đòi hỏi phải can đảm, hoặc nó không còn là cuộc sống.

Bài trước: Niềm vui trong tim

Popular Now