book

Về cuộc đời Jefferson: bớt sùng kính, nhiều giải thích, by Michiko Katutani, Thomas Jefferson: Người Mỹ bí ẩn Giống như tiêu đề c...

quote

Photo courtesy Budi Nusyirwan . Either life entails courage, or it ceases to be life. ~ E. M. Forster Hoặc cuộc sống đòi hỏi ph...