Journey in Life: 05/22/16

Search This Blog

Sunday, May 22, 2016

"Like shooting fish in a barrel" nghĩa là gì?

Bắt cá như này thì dễ quá. Photo courtesy Ryan Lackey.

'Like shooting fish in a barrel' (như bắt cá ở trong thùng) nghĩa là việc quá dễ dàng (ridiculously easy).

Ví dụ
“It was like shooting fish in a barrel,” he says of finding “clear double standards” in Facebook’s policy. “I would say in their defence, I can understand their dilemma ­because they’ve got to draw a line somewhere and they literally have to please the whole world — find a community standard that pleases the whole world,” Graham says.

In his autobiography, Ogilvy wrote: "I doubt whether any copywriter has ever had so many winners in such a short period of time. They made Ogilvy & Mather so hot that getting clients was like shooting fish in a barrel."

Exposing religious sexual hypocrisy is, as the cliché goes, like shooting fish in a barrel. If you follow the right Twitter accounts, literally every day there’s a new story of religious conservative leaders philandering, downloading illegal pornography, cruising for gay sex on the down low, or, by far worst of all, sexually abusing minors or other vulnerable people.

Phạm Hạnh

Sự nghịch hợp siêu phàm

shared from Nguyễn Cảnh Bình,
-----
Về Thomas Jefferson.

Nhân Sơn Phạm dịch bài review cuốn sách về TJ, tôi gửi đây bài dịch của tôi từ một bài essays về TJ đăng trên Time, ngày đó, khi rảnh/tọc tọe học tiếng Anh nên tôi hay mua các số bào Time, NewsWeek cũ ở nhà sách Trang 40 Bà Triệu rồi cặm cụi dịch.. Đây là 1 bài như thế.

Nhưng nói thêm là ngày đó cứ dịch thôi chứ nhiều chỗ chẳng hiểu gì, mãi sau này đọc thêm về TJ, về Hamilton... mới hiểu tác giả nói gì. Nhưng dẫu sao, bài viết này rất hay, và tôi hay lấy làm dẫn chứng trong các buổi nói chuyện về Hiến pháp Mỹ & về thời kỳ lập quốc của Mỹ.
Bình.
-----
Sự nghịch hợp siêu phàm.
Kỷ niệm những mâu thuẫn rất Mỹ của Thomas Jefferson.
Tác giả: Charie Krauthmmer.
Tạp chí TIME, ngày 22 tháng 5 năm 2000.

Thomas Jefferson sẽ còn mãi mãi ám ảnh chúng ta. Cánh hữu nhìn ông nghi ngờ như một kẻ theo phái Jacobanh sang trọng yêu cách mạng đến mức mà ông đã từng gợi ý rằng cứ 20 năm, nước Mỹ lại nên có một cuộc cách mạng. Cánh tả khinh ông như một kẻ giả nhân giả nghĩa. Song trong cái tâm trí người dân, được Hollywood thổi phồng, thì người đàn ông này chính là quý ngài Sally Hemings (NCB: tức là ăn ngủ với nô lệ da đen của chính mình).

Nhưng tất cả các cách nhìn đó đều không chính xác vì

Popular Now