Journey in Life: 07/14/16

Search This Blog

Thursday, July 14, 2016

Khoảng cách thế hệ

bài bình của Michael Lind,
ngày 26 tháng 1 năm 1997,

Các tác giả vẫn thường nói tất cả mọi thứ đều đi theo chu kỳ, kể cả lịch sử nước Mỹ.

Ý tưởng cho rằng lịch sử đi theo chu kỳ thường bị các học giả nghi ngờ. Mặc dù các nhà sử học được kính nể như Arthur M. Schlesinger Jr. và David Hackett Fischer đã đưa ra những ví dụ về sự tồn tại của nhịp điệu và làn sóng trong dòng chảy của sự kiện, những lý thuyết về chu kỳ có xu hướng kết thúc trong biển Sargasso (biển duy nhất không có bờ) của ngụy khoa học, cứ thế quanh quẩn vô tận (chứ còn gì nữa?). Cuốn sách "The Fourth Turning" (tạm dịch: ''Bước ngoặt thứ Tư'') cũng không là ngoại lệ.

Đây là cuốn sách thứ ba về 'các thế hệ' Mỹ của William Strauss, Giám đốc Capitol Steps, một đoàn nghệ thuật châm biếm ở Washington, và Neil Howe, cố vấn cao cấp cho Liên minh Concord, một nhóm chuyên về cân bằng ngân sách. Nếu bạn chưa đọc hai cuốn trước đó, "Generations: The History of America’s Future” và “13th Gen” (tạm dịch: 'Các thế hệ: Lịch sử của Tương lai nước Mỹ''Thế hệ thứ 13') thì Strauss và Howe cho rằng chìa khóa để hiểu biết lịch sử không chỉ của nước Mỹ mà của cả thế giới là "một đơn vị thời gian người xưa gọi là saeculum (khoảng thời gian một đời người hay đủ để thay thế một thế hệ-ND)." Các tác giả khẳng định gần như mọi cuộc khủng hoảng lớn trong lịch sử đều

"Football pools" nghĩa là gì?

Các bạn có thấy quả bóng nào không? :) Photo courtesy Miguel Discart.

'Football pools' có từ pools là đặt cược (kết quả trận đấu bóng đá), mua tỉ số trận đấu bóng đá; vì thế từ này nghĩa là cá cược về kết quả trận đá bóng; cá độ (bóng đá).

Ví dụ
Prior to this, the only gambling ads allowed on TV were those for National Lottery products, bingo, and the football pools.

The football pools, in which players pick up to 12 matches they predict will finish in a draw, was launched in 1923 by the Liverpool-based Moores family.

The football pools, long the bedrock of Britain’s gambling industry, may be about to change hands after a company backed by the billionaire owner of London’s Camden Market confirmed it was interested in a takeover bid.

I grew up in a Philadelphia neighborhood heavily influenced by the Mafia. My best friend sold football pools for the mob family of “The Gentle Don,” Angelo Bruno, and my walk to high school took me past his house, where there were often federal agents parked outside, noting who came and went. (The Don went to his final reward not so gently, after a shotgun blast to the head outside that house in 1980.)

Phạm Hạnh


Popular Now