Journey in Life: 05/08/17

Search This Blog

Monday, May 8, 2017

"Oil field trash" nghĩa là gì?

Photo courtesy Loco Steve.

'Oil field trash' có từ trash = rác rưởi, đồ vô giá trị -> cụm từ này nghĩa là công nhân giàn khoan, đôi khi hàm ý miệt thị (A typically blue-collar worker who is employed in the extraction or production of petroleum).

Ví dụ
Some locals blame the workers for bad traffic and high prices, and the pejorative expression “oil field trash” still is heard.

Gas prices will still slowly go up when school lets out, these so called oil boom employee reductions have been happening for a while now and will continue until the presidential election is over and possibly not come back after elections. Oh by the way anyone noticed the crime rated has increased since these employee reductions? Couldn't be the oil field trash syndrome...

Kennedy describes himself as "third generation oil field trash." His father was a wildcat oil driller, living in a world right out of "There Will Be Blood." Life for Kennedy's father was transient, hard, sometimes cruel, potentially bloody and exciting.

Phạm Hạnh

Con chỉ học theo thôi mà

from 'Little Sol Montessori':

Bố mẹ ơi, con không hiểu tại sao khi con học và sao chép theo các hành vi của bố mẹ, thì đôi lúc lại bị mắng ạ! Con chính là tấm gương phản chiếu hình ảnh của ba mẹ.

Quan trọng nhất, và dĩ nhiên có ảnh hưởng đến con nhất chính là hành vi và lời nói của người lớn. Con sẽ học và lặp lại những gì mà con thấy. Hành vi và lời nói của bố mẹ và những người xung quanh sẽ đi vào tiềm thức con nhanh nhất.

Vì thế xin bố mẹ hãy cẩn thận với những hành vi và lời nói, ngay cả trong suy nghĩ của chính mình. Bởi con sẽ là “cái máy” sao chép và lặp lại đấy ạ!

TRẺ THẤY TRẺ SẼ BẮT CHƯỚC - CHILDREN SEE CHILDREN DO
Bài trước: Đừng coi thường suy nghĩ của con

Popular Now