Journey in Life: 08/21/17

Search This Blog

Monday, August 21, 2017

Vì sao phụ nữ dười thời XHCN có đời sống tình dục tốt hơn?

so với dưới thời tư bản phương Tây, bài báo của Kristen R. Ghodsee trên tờ New York Times chỉ ra rằng: nghiên cứu xã hội những năm 1990 cho thấy phụ nữ Đông Đức có số lần cực khoái gấp 2 lần phụ nữ Tây Đức,

và câu trả lời đơn giản là: nền kinh tế thị trường tư bản khiến phụ nữ suốt ngày chỉ làm việc, làm việc, nhiều lo lắng, còn nhà nước XHCN thì bao cấp hết rồi, phụ nữ không phải lo nghĩ gì, các tổ chức như hội phụ nữ của nhà nước có nhiều chương trình giải phóng phụ nữ là phương tiện để đạt được xã hội "chủ nghĩa xã hội khoa học"; nam giới cùng chia sẻ việc nhà và chăm con, không coi phụ nữ là phái yếu mà là đồng chí (hoàn toàn bình đẳng :), -> nguồn gốc cụm từ "ngủ với đảng viên" là đây chăng, more joyful sex :)
-----
...women had more fulfilling lives during the Communist era. And they owed this quality of life, in part, to the fact that these regimes saw women’s emancipation as central to advanced “scientific socialist” societies, as they saw themselves. Although East European Communist states needed women’s labor to realize their programs for rapid industrialization after World War II, the ideological foundation for women’s equality with men was laid by August Bebel and Friedrich Engels in the 19th century. After the Bolshevik takeover, Vladimir Lenin and Aleksandra Kollontai enabled a sexual revolution in the early years of the Soviet Union, with Kollontai arguing that love should be freed from economic considerations.

Russia extended full suffrage to women in 1917, three years before the United States did. The Bolsheviks also liberalized divorce laws, guaranteed reproductive rights and attempted to socialize domestic labor by investing in public laundries and people’s canteens. Women were mobilized into the labor force and became financially untethered from men.

Lenin có phải là gián điệp của Đức?

bài báo của Sean Mcmeekin trên tờ New York Times khẳng định đúng vậy: là người quan trọng nhất nhận tài trợ của Đức vì kịch liệt phản chiến, ủng hộ Ukraine giành độc lập (mục tiêu chính của phe Liên minh Trung tâm); trong bài luận “Chủ nghĩa Xã hội và Chiến tranh” (Socialism and War, 1915), Lenin lập luận rằng các nhà cách mạng nên thâm nhập vào quân đội và biến họ trở thành người cộng sản, kích động bạo loạn và chủ động gây thất bại cho chính quyền của họ”.

...“Luận cương Tháng Tư” (April Theses) ủng hộ lật đổ chính phủ lâm thời (nắm quyền từ sau cuộc Cách mạng tháng Hai). Trong cuộc đảo chính Những Ngày Tháng Tư, xảy ra hai tuần sau khi Lenin trở về, các thành viên Bolshevik đã cầm những tấm áp phích chống chiến tranh, trên đó kêu gọi đoàn kết với kẻ thù (“Người Đức là anh em của chúng ta”). Sau âm mưu đảo chính thứ hai, được gọi là Những Ngày Tháng Bảy, Lenin và 10 người Bolshevik khác bị buộc tội “phản bội và nổi dậy có vũ trang.” Hàng loạt nhân chứng đã đưa ra lời khai về: việc chuyển tiền từ Stockholm, rửa tiền thông qua một doanh nghiệp nhập khẩu của Đức, việc Đức tài trợ cho tờ báo Pravda của Bolshevik (bao gồm cả các phiên bản dành cho quân đội tiền tuyến), về mức trợ cấp khi họ cầm áp phích Bolshevik trong các cuộc biểu tình đường phố (10 rúp) hoặc tham gia chiến đấu trong Hồng Quân (40 rúp/ngày)...

đọc chi tiết bài dịch tiếng Việt ở nghiencuuquocte,
-----
What singled Lenin out from fellow Russian socialists was his fanatical opposition to the war and his support for Ukrainian independence, a key aim of the Central Powers. While other antiwar socialists like Trotsky genuinely abhorred the carnage and strove to bring the war to a halt by supporting protests and draft resistance, Lenin argued in his 1915 pamphlet “Socialism and War” that revolutionaries should instead infiltrate the armies and turn them red, promoting mutinies and actively seeking the defeat of “ ‘their’ governments” (Lenin’s own quotation marks).

...The “April Theses” advocated toppling the provisional government that had come to power after the February Revolution. During the April Days putsch, which occurred two weeks after Lenin’s return, Bolshevik activists held up antiwar placards that openly urged fraternization with the enemy (“the Germans are our brothers”). After a second attempted putsch, known as the July Days, Lenin and 10 other Bolsheviks were charged with “treason and organized armed rebellion.” Scores of witnesses came forward to testify about wire transfers from Stockholm, money-laundering via a German import business, the German financing of the Bolshevik newspaper Pravda (including editions aimed at front-line troops), the going rates for holding up Bolshevik placards in street protests (10 rubles) or for fighting in the Red Guards (40 rubles per day).

"Bide your time" nghĩa là gì?

Ẩn mình chờ thời*. Photo courtesy Iowa Public Radio Images.

'Bide one's time' nghĩa là kiên nhẫn đợi tới cơ hội làm việc gì (to wait patiently for a good opportunity to do something); chờ thời.

Ví dụ
Gemini, today the stars say to bide your time, you’re not cleared for launching new projects today.

You’ll have to check back with us for more details on this new Air VaporMax colorway, but to bide your time, be sure to take a look at the best VaporMax sneakers available right now.

Bide your time with a new online 8-bit game that allows you to pilot paper boat S.S. Georgie through the sewers of Derry, Maine to collect red balloons and avoid the clutches of the terrifying Pennywise the clown.

Since Deng Xiaoping began liberalising the economy, most leaders had followed his sage advice to “hide your strength and bide your time”. But such days of caution are truly past—under Xi, a team of new leaders is eager to announce China’s arrival at the high table of international affairs. “Make China’s voice heard, and inject more Chinese elements into international rules”, Xi exhorted CPC politburo members.

Phạm Hạnh


* One of the houses Xi Jinping stayed in when he came to Muscatine, Iowa in 1985. It is now called the Sino-U.S. Friendship House. Photo by Clay Masters.

Popular Now