sex

chẳng quan trọng lắm, phái nam hứng tình khi "đi" cạnh phái nữ là đã ko ngủ được rồi, nghiên cứu ở các cá thể ruồi... :D ...

word

Photo courtesy Kitty Terwolbeck . 'Chicken-shit' = cứt gà -> nghĩa là chuyện vụn vặt, chuyện linh tinh (worthless or conte...