Journey in Life: 11/30/17

Search This Blog

Thursday, November 30, 2017

Traphaco CNC

đón anh Nguyễn Đức Tài - thế giới di động tới thăm và làm việc...

Bài trước: Traphaco - 45 năm

"A bustling mother makes a slothful daughter" nghĩa là gì?

'A bustling mother makes a slothful daughter'
~ ngạn ngữ Bồ Đào Nha

= người mẹ bận rộn khiến con gái lười biếng,

-> đừng làm hết thay con, hộ con mà hãy hướng dẫn con cái tự lập từ sớm các bạn nhé,

bangkok, thailand, on the roads, 17/11/2017.

World Bank cho vay mạnh chưa từng thấy

tất nhiên rồi, được lobby và theo chương trình nghị sự của các tập đoàn toàn cầu mà... 

(các tập đoàn trong fortune 500 là nhà thầu, đầu tư của các tập đoàn này đi kèm với các khoản giải ngân không lý giải được bằng hiệu quả dự án, đánh giá thổi phồng về dự án...)
-----
The World Bank withholds loan disbursements in order to build a reputation for enforcing conditionality, and multinational firms lobby for these funds to be released. Using data drawn from World Bank reports, we find evidence that (1) participation by Fortune 500 multinational corporations as project contractors and (2) investments by these firms are associated with disbursements that are unjustified by project performance. In addition, these measures of corporate interest are associated with inflated project evaluations. These effects are limited to multinational corporations headquartered in the United States or Japan, suggesting that the influence of private actors depends on access to particular national policy networks. In contrast to the evidence of corporate influence, we find no consistent evidence of geopolitical influences.

Popular Now