Journey in Life: 12/14/17

Search This Blog

Thursday, December 14, 2017

"I give a present to the mother but I think of the daughter" nghĩa là gì?

'I give a present to the mother but I think of the daughter'
'He who would the daughter win, with the mother must begin'
~ ngạn ngữ Đức

= Tặng quà cho người mẹ nhưng thực ra nghĩ về cô con gái

-> tán gái: lấy lòng bố mẹ người yêu

wat pho, bangkok, thailand, 15/11/2017.

Bài trước: "When the daughter dies, the son-in-law is dead as well" nghĩa là gì?

Những mảnh đời vô gia cư trong đêm đông lạnh

bị robot xua đuổi, không cho vào chỗ của... chó
-----

The San Francisco branch of the SPCA (the Society for the Prevention of Cruelty to Animals) hired a K5 robot built by Knightscope to patrol the sidewalks outside its facilities. the robot was deployed as a “way to try dealing with the growing number of needles, car break-ins and crime that seemed to emanate from nearby tent encampments of homeless people.”

Jennifer Scarlett, president of the SF SPCA told the Business Times last week: “We weren’t able to use the sidewalks at all when there’s needles and tents and bikes, so from a walking standpoint I find the robot much easier to navigate than an encampment.”

The robot in question is equipped with four cameras, moves at a pace of three miles per hour, and is cheaper than a human security guard — costing around $6 an hour to rent.

Bài trước: Túi khí không bung

Vì sao tiền lương của nữ ngày càng thấp hơn nam giới?

thực ra trái với suy nghĩ thông thường, phụ nữ và nam giới cùng một vị trí công việc, cùng chủ lao động thì lương như nhau,

chẳng qua lương trung bình (trung vị) của phụ nữ thấp vì phụ nữ chiếm số đông ở những vị trí thấp hơn (như thư ký, hành chính nhân sự v.v...) và những công việc thấp hơn (giáo viên tiểu học, điều dưỡng v.v...)

lý do chính vì họ phải chăm sóc con cái: khi có con thì tìm/nhận các công việc ít đòi hỏi hơn, như ít phải đi xa, không phải làm thêm giờ...

-> cần các chính sách và chuẩn mực nơi làm việc sao cho nam giới dễ dàng chia sẻ việc chăm sóc con cái với bạn đời,

về phần mình, các bậc cha mẹ giáo dục con cái yêu thích các công việc như nhau. bình đẳng giới sẽ còn mãi khó đạt được cho đến khi nào mà các cậu con trai cũng thích thú trở thành thầy giáo, điều dưỡng, ông bố toàn thời gian... như các bé gái
-----

When they do the same job, though, their salaries are practically the same

...The main reason why women are less likely than men to reach higher-level positions is that they are their children’s primary carers. In eight countries polled by The Economist and YouGov earlier this year, 44-75% of women with children living at home said they had scaled back at work after becoming mothers—by working fewer hours or by switching to a less demanding job, such as one requiring less travel or overtime. Only 13-37% of fathers said they had done so, and more than half of those men said their partner had also scaled back...

Women’s lower salaries mean that they often fall into poverty when they divorce or are widowed. Lack of financial independence prevents some from leaving abusive partners. Policies and workplace norms that make it easier for men to split parental duties equally with their partners can tip the scale. Parents, for their part, need to instil in their children the idea that they can be anything—and not only if they are girls. Gender equality will remain elusive until boys are as excited as girls about becoming teachers, nurses and full-time parents.

Popular Now