book

tác giả sợ mất thị trường ở một nước đông dương nên lấy ví dụ người dân Algeria... :) có đúng ko các mem? #sapiens Bài trước: Du kích ...

book

nói chồng 'hiếp' vợ thì thật mâu thuẫn, giống như nói anh ta ăn cắp cái ví của mình vậy... #sapiens, có đúng không các mem? Bà...