Journey in Life: 6 lý do tốt khiến bạn nên đi bộ mỗi ngày

Saturday, May 26, 2018

6 lý do tốt khiến bạn nên đi bộ mỗi ngày

- giúp giảm cân
- loại hình thể thao “miễn phí” và không cần phải học nhiều
- giúp tăng cường trương lực cơ bắp
- tăng cường hệ thống miễn dịch
- có tác dụng dự phòng loãng xương
- cải thiện tâm trạng

có những dân Tàu không cần biết điều đó, gắn điện thoại vào lúc lắc điện tử để đánh lừa phần mềm là đang đi bộ (trong khi ăn nhậu, hút thuốc) và trục lợi bảo hiểm :D
-----
This is a video demonstration of a phone cradle spotted at a restaurant in China that swings your phone and tricks it into registering those swings as steps, apparently so patrons who work for companies that offer healthy insurance discounts for walking a certain amount of steps per day (typically 10,000 -- roughly 8km/5-miles, or about an hour and forty minutes of walking) can meet their quota "while dining, drinking, and smoking."

No comments:

Post a Comment