Journey in Life: 04/12/18

Search This Blog

Thursday, April 12, 2018

Thuyền theo lái

[gái theo chồng]

'Well, I really don't advise a woman who wants to have things her own way to get married'
~ Virginia Woolf

tôi thực sự không muốn khuyên cô gái nào lấy chồng nếu muốn mọi thứ đều theo ý mình

không cần đánh răng, không cần cạo râu... Photo courtesy pixabay.

Bài trước: Người ta nói em lừa dối anh

"The shoemaker's wife and the blacksmith's horse often go unshod" nghĩa là gì?

'The shoemaker's wife and the blacksmith's horse often go unshod'
~ ngạn ngữ Ireland

= thường thì, vợ của người thợ đóng giày và ngựa của thợ rèn không có giày (vó)

-> hàng săng chết bó chiếu

Photo courtesy pixabay.

Giới lãnh đạo tinh hoa của Singapore

Nguồn: Journal of Current Southeast Asian Affairs, Nguyễn Hòa dịch,

Thông qua "The Ruling Elite of Singapore: Networks of Power and Influence" (tạm dịch: Giới lãnh đạo tinh hoa của Singapore: Mạng lưới quyền lực và ảnh hưởng),
Barr đã góp phần quan trọng cho sự hiểu biết của chúng ta về thượng tầng chính trị và những mờ ảo trong giới lãnh đạo của đất nước này. Những phân tích sáng suốt về hệ thống bên trong của trung tâm quyền lực đất nước xuất hiện đúng vào thời điểm Singapore đang có những thay đổi chính trị mang tính thời đại. Nhờ bố cục rõ ràng và phong cách viết dễ hiểu, tác phẩm của Barr được đánh giá cao không chỉ bởi các học giả mà còn bởi một lượng đông độc giả quan tâm tới chính trị và lịch sử Singapore.

Cuốn sách được chia thành tám chương liên quan đến các khía cạnh khác nhau của việc lãnh đạo và vai trò then chốt của gia đình họ Lý trong bối cảnh đương thời. Sau phần giới thiệu ngắn, Barr tóm tắt các luận điểm của mình trong Chương 2. Bốn chương tiếp theo kể về nền chính trị của giai cấp cầm quyền theo thời gian, từ thời kỳ tiền độc lập đến khi Thủ tướng Lý Hiển Long tiếp quản lãnh đạo đất nước. Barr miêu tả chi tiết về cách mà tầng lớp lãnh đạo đầu tiên được hình thành xung quanh vị cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và quá trình ông cùng những người kề cận tạo dựng cơ chế đầu tiên cho việc tuyển dụng quan chức lãnh đạo cấp cao mà đến ngày nay vẫn còn được áp dụng. Trong chương 4, Barr tập trung vào việc Lý Quang Diệu củng cố quyền lực của mình và con đường trở thành nhân

Popular Now