Journey in Life: 11/23/18

Search This Blog

Friday, November 23, 2018

Cửa thiền “Giác Tâm”

chùa cái bầu, quảng ninh,

Thiền viện Trúc lâm Giác Tâm được xây dựng trên nền chùa Phúc Linh Tự (có từ thời Trần cách đây hơn 700 năm).

vân đồn thắng tích tĩnh hải yên ba chỉ lộ vạn nhân tòng phật đạo 
giác tâm thiền viện thanh sơn lục thủy khai nguyên bách tính đáo thiền môn

trúc lâm yên tử hoằng khai tổ sư diệu trí tục truyền đăng 
thiền viện giác tâm quảng giáo thiền phật tâm tông lưu hậu thế

vịnh bái tử long

Tháp chàm Po Klong Garai - Biểu tượng du lịch của xứ xương rồng
Traphaco - Thay đổi mô thức quản lý và lãnh đạo

"An eye for an eye" nghĩa là gì?

Photo credit: thewrap.

'An eye for an eye' = mắt đổi mắt (răng đền răng; trong Cựu ước) hay theo kiểu thường nghe là mạng đền mạng, là một nguyên tắc là bất kỳ ai làm cho người khác bị thương vì lý do gì thì cũng phải bị trừng phạt y như vậy. -> nghĩa là ăn miếng trả miếng.

Ví dụ
If you’re feeling in an eye-for-an-eye mood regarding Trump, you’ll definitely want to peep Carrey’s latest above.

The great philosopher knew that if we lived by the teachings of an eye for an eye and a tooth for a tooth, we would all be toothless and blind.

While an eye-for-an-eye approach is tempting, it is also vindictive (không khoan dung, hận thù). The goal of the state should not be to retaliate (trả đũa) but to set a moral standard and rehabilitate (phục hồi, phục chức).

The Biblical text that spoke about an eye for an eye and a tooth for a tooth was not recommending retaliation, but trying to put boundaries on retaliation and curtailing excessive behaviour.

Phạm Hạnh

Popular Now