Journey in Life: "Smack bang" nghĩa là gì?

Thursday, July 11, 2019

"Smack bang" nghĩa là gì?

Ê, có bình thường không sao mà đứng ngay giữa đường cười một mình vậy? Photo by  Joshua Ness

"Smack bang" = Có vẻ có tiếng nổ lớn, ngay chính thẳng hoặc trực tiếp tại một điểm nào đó nên hiểu theo nghĩa rộng hơn là chỉ một địa điểm cụ thể một cách trực tiếp và chính xác. Thường thì cụm này được dùng để nhấn mạnh một cụm giới từ chỉ vị trí, đặc biệt là ở ngay chính giữa "in the middle".

Ví dụ
It's a question many have asked; one that has baffled (làm cản trở) hundreds of thousands of drivers over the past 50 years. Why is there a house smack bang in the middle of the M62?

It's mid-summer (giữa đợt hè) in the U.K., the temperature is soaring (đạt mức rất cao) to a scorching (thiêu đốt) 26 degrees and the pubs (quán nhậu) are filled to the brim (tràn ngập). It's a time where non-drinkers (người không uống rượu) can feel secluded (tách biệt, ẩn dật) and hung-over (choáng voáng, buồn nôn) workers anxious -- until now. An establishment (cơ sở kinh doanh) that looks exactly like a traditional English pub (tiệm rượu), complete with pints (panh-đơn vị đo chất lỏng) and bartenders (người pha chế), is about to pop up (nổ, xảy ra bất ngờ) smack bang in the middle of London.

It is also a notable year (một năm đáng chú ý) in terms of venues (nơi xử án theo quận hoặc khu vực), with screening locations expanded to include the newly refurbished (được tân trang, cải tạo lại) and very schmicko Capitol theatre. The (re)launch (tái ra mắt, khai trương) of a strikingly (thu hút sự chú ý) beautiful cinema smack-bang in the heart of the city (ngay lòng, trung tâm thành phố) is not exactly a regular occurrence (sự cố thường gặp), so you might want to consider factoring (xem như một nhân tố) that into your film picking decisions (những quyết định để lựa chọn phim).

Bin Kuan

No comments:

Post a Comment