Journey in Life: "Third rail" nghĩa là gì?

Tuesday, July 9, 2019

"Third rail" nghĩa là gì?

Photo by Pau Casals on Unsplash
"Third rail" = đường ray thứ ba -> vấn đề mà các chính trị gia và quan chức không muốn động vào vì nó quá gây tranh cãi, thường sử dụng ở Mỹ. Cụm từ này dùng để chỉ đường ray thứ ba thực tế được sử dụng trong các hệ thống đường sắt điện. Đường ray thứ ba mang điện áp cao, vì vậy chạm vào nó là cực kỳ nguy hiểm. 

Ví dụ 
How it was that Trump thought he could grab the third rail and get away with it is unknown, but he walked that one back, as they say nowadays, quickly the next day.

For many years, the press (báo chí) got in the habit of calling Social Security (An ninh Xã hội) the third rail of politics. For a politician who cared about re-election (tái bầu cử), FDR’s retirement (nghỉ hưu) program for seniors (cao niên) was deadly to touch. 

Walt and Mearsheimer have insisted (khằng định) that criticism (chỉ trích) of Israel is a “third rail” for American writers. What we actually learn from the duo (bộ đôi), and their continued prominence (nổi tiếng) long after advocating (bênh vực) for Gilad Atzmon and defended his bigotry (cố chấp), is that, alas, even antisemitism (Chủ nghĩa bài Do thái) is not a third rail.


Thu Phương 

Bài trước: "Bed of roses" nghĩa là gì?

No comments:

Post a Comment