Để dịch tiếng Anh hay

cần giỏi cả tiếng việt nữa :), via Bao Tran,
-----
'glows in the dark, blow in the park' dịch sao cho vần điệu?

-> 'nhấp nháy trong đêm đen, nhấp đít trong công viên?' :D

Bài trước: Demarche nghĩa là gì?
Tags: english

7 Comments

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục