Journey in Life: "It is a poor heart that never rejoices" nghĩa là gì?

Friday, November 8, 2019

"It is a poor heart that never rejoices" nghĩa là gì?

Cry on my shoulder, my lady. Photo by Alev Takil

"It is a poor heart that never rejoices" = Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ/trái tim yếu đuối thì sao vui được -> Câu tục ngữ chỉ những người dù hay buồn nhưng họ không thể lúc nào cũng buồn mãi và sẽ có lúc họ vẫn vui cười.

Ví dụ
OMG, he's smiling back at me. Well, it is a poor heart that never rejoices.

"It is a poor heart that never rejoices". It may be true to someone else except for my sensitive sister. She's the big concern of my family I think.

It's been a long time since the last time we met, I feel sorry about not attending her wedding and looking at her wedding's photos reminds me of a proverb "It is a poor heart that never rejoices" because she's habitually sad but so happy and smiley on her special day.

Bin Kuan

1 comment:

  1. Võ Tiến CườngFriday, November 08, 2019

    Báo hiệu lớn nhất của tuổi già là việc hoài cổ ngày xưa cái món này ngon, cái đường kia đẹp hay nhân tình thế thái tử tế ko như bây giờ. Thực ra thế giới vẫn thế, có phần hay và đẹp hơn chẳng qua lượng mỡ trong máu tăng nên ăn gì cũng ngán, mắt kém đi nhìn gì cũng ko đẹp, tính gàn xấu xí nên nhìn ai cũng đáng ghét.
    Giới trẻ hãy đoàn kết lại đừng nghe đám già cổ hủ than thở mà đâm bi quan với thực tại và tương lai.
    Cứ khoẻ cứ vui là lúc nào cũng trẻ hehe

    ReplyDelete