"Taste blood" nghĩa là gì?

Cô nàng khát máu. Photo by Chaozzy Lin

"Taste blood" = Liếm/nếm máu -> Lần đầu trải nghiệm điều gì thú vị, nguy hiểm và liều lĩnh; dành một chiến thắng hoặc lợi thế nhỏ trước đối thủ và điều này làm bạn được khích lệ và có động lực để đánh bại đối thủ hoàn toàn.

Ví dụ
“When we went into the locker room at halftime our kids could taste blood in the water and when that happens we really play well.”

The 24-year-old displayed particular savagery (sự tàn bạo, độc ác) during a 2017 game against the Cincinnati Bearcats, highlighted by a “We taste blood!

After the second pause in action, the towering Ukrainian could taste blood and forced the stoppage with a hard-hitting flurry (cơn gió mạnh, náo động) on the restart.

Manchester City can taste blood here, they know there are goals to be had. Like a bunch of bears digging their hands in a tree for honey, or however it is that honey is made. Don't tell me you believe those lies about the bees.

Bin Kuan

Tags: word

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục