phrase

tốn giấy mực báo chí... Photo by Samantha Sophia on Unsplash. 'Make a splash' nghĩa là thu hút nhiều sự chú ý. Ví dụ L...

sex

học sinh ở scotland xén cỏ ở sân trường hình... CON CU, lớn tới mức có thể nhìn từ vệ tinh (google earth) ----- Huge 60ft penis spotted...

sex

lượt truy cập đến trang web khiêu dâm pornhub tăng đột biến khi chính phủ mỹ đóng cửa :D ----- Pornhub: Web Traffic in DC Has Spiked Du...