phrase

Photo by Adli Wahid on Unsplash. 'Work like a dog' là làm việc một cách rất vất vả. Đôi lúc cụm từ này còn dùng để ám chỉ một ...