china

bộ giáo dục tq thúc giục các địa phương ngăn chặn loại hình này hoạt động và đe dọa các bậc phụ huynh phải chịu trách nhiệm trước luật pháp...

kid

Beau Jessup khởi nghiệp năm 2015 khi mới 15 tuổi. Chỉ 6 tháng sau, cô bé đã kiếm hơn 60.000 USD nhờ đặt tên cho khoảng 200.000 em bé Trung ...

phrase

Dứt áo ra đi. Photo by Romain V on Unsplash . 'Cut tie with (someone)' nghĩa là chấm dứt một mối quan hệ (tình cảm) hay dừng h...