Journey in Life: 04/19/19

Search This Blog

Friday, April 19, 2019

Nhà hàng Sứ Bia - 23 Nguyễn Đình Chiểu

chạy 42km rồi, phá lệ 'ăn ngon' đi :)


Bài trước: Beer 2ku - 2 Cửa Nam

"All that and then some" nghĩa là gì?

Chả có gì ngoài dây điện. Photo by Florian Wehde on Unsplash.

'All that and then some' nghĩa là ngoài những gì vừa được nhắc đến, vừa được bàn tới.

Ví dụ
But sending racist (phân biệt chủng tộc) hate-speech (ngôn ngữ thù địch) of any type to anyone is another matter entirely. I’m sure there’s a word that better encapsulates (bao quát/nói gọn) it than just “cowardly (hèn nhát)” or “ignorant (thiếu hiểu biết),” but it’s all that and then some. Carl Edwards Jr. was the target of racist messages ($) on his Instagram account earlier this month and MLB is investigating (điều tra) the matter.

If you're trying to create a neat (gọn gàng), functional charging station, the Tessan Multi-Plug does all that and then some. This power strip fits over a single outlet (ổ cắm đơn), but offers three additional AC plugs (ổ cắm) and two new USB ports (cổng cắm USB).

Rather than long, dark extensions (màu tối) or a bleach blonde lob (kiểu tóc ngắn tẩy vàng, tạo sóng), the hairstyle was all that and then some — and by then some, I mean five hairstyles in one.

The Monday night crowd (đám đông) at the Miller High Life Theatre was all that and then some as almost half a century of joy and fandom (cộng đồng người hâm mộ) flooded the house.

Bích Nhàn

"Collect my thoughts" nghĩa là gì?

đồng ý, nhưng nghĩ hơi lâu đấy... Photo by Mathew Schwartz on Unsplash.
'Collect one's thoughts' nghĩa là (tạm) dừng lại suy nghĩ/ngẫm trước khi nói hay hành động; giống 'đừng có cuống lên, để tao nghĩ đã...' các mem nhỉ :)

Ví dụ
The ability to tell a story well: The leader should engage (giành được) their audience by being passionate (nồng nhiệt) and truthful (thành thật). They should not ever scold (chỉ trích) a reporter for asking hard questions, nor tell journalists not to talk about specific issues (vấn đề cụ thể). If they are thrown an unexpected (bất ngờ) question, they don’t have to answer right away. They should take the time to collect their thought before answering. Silent pauses are fine - they show that a person is thinking, considering and is careful and precise (thận trọng). But “ummms” should avoided at all costs.

"It took me a few seconds to collect my thoughts, like, 'Could this be a bomb (quả bom)? Could this be something that spills (tràn) on me?'" Martin said.

He said he’s never really caught any significant fish in the lake, but still likes to go there to relax and collect his thoughts.

Bích Nhàn

Phát hiện đáng ngạc nhiên về quản trị công ty

ví dụ, sự có mặt của ủy ban kiểm toán, độc lập hay không, chưa hẳn là chỉ số đáng tin cậy về một công ty được quản trị tốt,

như toshiba của nhật bản, đầy đủ ban bệ theo quy định, 25% thành viên hđqt độc lập, mà năm 2015 phải thú nhận, gian lận kế toán, thổi phồng lợi nhuận 1,2 tỷ usd trong 7 năm,

cái chính là hđqt đối xử/ứng xử với cổ đông thiểu số ra sao, thù lao của các thành viên hđqt phải dựa trên lợi nhuận mang về cho cổ đông v.v...

hướng mới đánh giá 'quản trị công ty' tốt hay không, là ko phải dựa trên 'đầu vào', mà là (kết quả) 'đầu ra', chia làm 3 loại:
- giám sát tình hình sản xuất kinh doanh (tài chính minh bạch, không gây tranh cãi)
- giám sát chiến lược (phân bổ vốn hiệu quả)
- mối liên kết với cổ đông (bảo vệ quyền của cổ đông thiểu số)
-----

the presence of an unimpeachably independent audit committee on the board — a group of non-executive directors who appoint, review and set rules for the work of the company’s auditors — has long been taken as an absolute staple of good corporate governance.

Yet our quant analysis suggests that neither the presence of an audit committee, nor its independence, is a reliable indicator of good governance.

...our work has found that the board’s treatment of minority shareholders, and the alignment of directors’ pay with shareholder returns, are far more material indicators of good corporate governance.

We believe in an approach identifying the desirable outcomes of good governance, not the inputs, which is what the codes tend to measure.

We have distilled the desired outputs down to business oversight (financial transparency and lack of controversies), strategic oversight (effective capital allocation) and shareholder alignment (protection of minority rights). We have then sought to identify indicators for these outcomes that have a positive effect on financial performance.

We felt there was a great degree of management alignment with shareholders through existing shares and pay that put shares above salary...

Popular Now