phrase

Photo courrtesy: ƒr㋡ηk vᗩη Doηgeη "Buy the farm" = mua trang trại -> nghĩa là qua đời. Cụm từ này có nhiều xuất xứ nhưng một ng...

china

china sẽ dừng sáng kiến 'nhất đới nhất lộ' (một vành đai, một con đường),  dư nợ nước ngoài của 2 ngân hàng lớn nhất china đã giảm m...

economics

nhờ có trao đổi mà triết gia và cửu vạn (có thể) có ích cho nhau, chứ không như chó khác loài... ----- … is from page 112 of University of G...

word

2020 là năm tệ nhất trong lịch sử rồi... Photo by Matthew Waring on Unsplash . "Recency bias" = định kiến do những tác động gần đ...