"Potemkin village" nghĩa là gì?


"Potemkin village" = ngôi làng Potemkin -> nghĩa là báo cáo láo, hay điều gì có vẻ ngoài bóng loáng để che lấp sự thật tồi tệ bên trong; 'được mỗi cái mã ngoài'. Câu này có nguồn gốc từ bộ trưởng Nga Potemkin, là người tình của nữ hoàng Nga, và là người chịu trách nhiệm bình định và tái thiết Crimea khi vùng đất này Đế quốc Nga lấy về từ Đế quốc Ottoman. Khi nữ hoàng Nga đi thăm phương Nam, tức Crimea, Potemkin sợ quá bèn lập ra các làng giả (nông dân, nhà cửa, gia súc giàu có sung túc) để diễn cho nữ hoàng xem khi bà này "cưỡi tàu thủy xem hoa". Đến đêm nữ hoàng nghỉ, lại dọn làng đi xuống hạ lưu, hôm sau cho nữ hoàng xem tiếp.

Ví dụ
During this pointless (vô nghĩa) and craven (hèn nhát) failure of a war, the weaponization (vũ trang) of history has become no less urgent than the purchase of Iranian drones. To complete the construction of its own ‘Potemkin Village’, the Putinist administration (chính quyền) has introduced a new statutory (luật pháp) discipline for all institutes of higher education in Russia. It will be called ‘The Foundation of Russian Statehood’. 

As a Potemkin village of 21st-century capitalism, the 2022 World Cup is not a phenomenon (hiện tượng) separate from or alien to the west. It is a representative example of the world that western power built.

Third, the revelation (phát giác) that Russia’s defense industry is something of a Potemkin village also generates other strategic and diplomatic wins for the US. Countries eager to secure defense capability to meet their own threats – think of Turkey, India, Pakistan, Egypt, and Saudi Arabia — might have opted for cheaper, “value” Russian defense offerings.

He pretty much stuck to the teleprompter (máy phóng đại chữ) in his speech but still reeled off (đọc lại lưu loát trơn tru) the same lies and false characterization of his Potemkin village tenure. It will be interesting to see if the spineless Republicans who let him get away with it before will still support him.

Ngọc Lân
Tags: ngoclanword

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc