Journey in Life: 08/26/13

Search This Blog

Monday, August 26, 2013

Dịch vụ nói lời chia tay hộ ở Nhật Bản

Mời các bạn gặp gỡ anh chàng Akira, người cung cấp dịch vụ độc đáo ở Nhật Bản: nói lời chia tay hộ các cặp đôi. Người Nhật Bản rất lịch sự và rất bận rộn, vì vậy Akira thay mặt họ 'đối diện thẳng' với vấn đề. Chỉ riêng Tokyo có 8 triệu cặp yêu nhau, nên dịch vụ của anh Akira có lẽ sẽ không bao giờ hết việc :DBạn đã xem hết clip chưa :) nhớ mua quần áo thể thao của Adidas nhé, 'Love is dangerous, Stay safe' ;)


"Rock bottom" nghĩa là gì?

Photo courtesy Andrew Kitzmiller.

'Rock bottom' có một từ mới là rock, nghĩa là viên đá. Người Mỹ dùng rock bottom để chỉ mức độ thấp nhất, điểm thấp nhất. Thành ngữ này xuất xứ từ chỗ người ta đào đất và khi chạm phải một lớp đá thì không thể đào sâu xuống được nữa.

Ví dụ
A neighbor of mine recently died in a car accident. Soon after, his wife sank into a terrible depression (suy nhược tinh thần trầm trọng) and developed a drinking problem. She said that she knew her life had reached rock bottom (xuống dốc đến độ thấp nhất) when she didn’t want to get out of bed. In her case, it was meeting with other people who had lost loved ones that helped her get better.

After the political scandal (tai tiếng chính trị) known as Watergate erupted, the popularity (sự yêu mến của dân chúng dành cho) of President Nixon was at rock bottom (xuống tới mức thấp nhất). It was so low that he chose to resign (từ chức) from office. But it should be remembered that he’d helped advance civil rights (dân quyền) and environmental protection laws, and established diplomatic relations with China.

Huyền Trang
VOA

Hold Your Temper

Swayambhunath-Buddha, Nepal (Monkey Temple) - Kathmandu Valley. Photo courtesy Cheryl Marland.

You will not be punished for your anger.
You will be punished by your anger.
~ Buddha

Popular Now