Journey in Life: 11/11/13

Search This Blog

Monday, November 11, 2013

"Under a cloud" nghĩa là gì?

Clouds Like Cotton Balls (Mammatus cloud). Photo courtesy Tom Thai.

Khi ai đó đang 'under a cloud' (of suspicion) (bị đám mây nghi ngờ che phủ), mọi người nghĩ họ đã làm gì sai hoặc dính líu đến việc gì đó trái pháp luật.

Ví dụ
After 20 years at the company, Sean left suddenly under a cloud.
Money was stolen from Jane's desk and now everyone is under a cloud of suspicion.

Xin lưu ý
Nếu bạn đang 'on cloud nine' (trên chín tầng mây), có nghĩa là bạn rất vui vẻ và phấn khích về điều gì đang diễn ra.

The team were on cloud nine after they won the match and the tournament.

Thực tế thú vị:
Những đám mây trong bức ảnh trên tuyệt vời đến mức chúng được gọi là 'mammatus clouds' - tên bắt nguồn từ chữ Latin nghĩa là 'ngực'. Đám mây này treo dưới phần chính của đám mây khác. Sự hình thành mammatus có thể được nhìn thấy ở bất kỳ đám mây nào nhưng gây ấn tượng nhất là ở các đám mây tích mưa (cumulonimbus thunderclouds).

BBC

Popular Now