Journey in Life: 11/20/13

Search This Blog

Wednesday, November 20, 2013

"Black and white" nghĩa là gì?

Photo courtesy George Lu.

Nếu một tình huống là 'black and white', điều đó có nghĩa là bạn có quan điểm rõ ràng về nó. Bạn có thể dễ dàng thấy điều mình nghĩ là đúng hay sai.

Ví dụ
I'm really sure about some things. I think free education for all is a black and white issue.
The question of nuclear power isn't black and white. Many people believe it is the only way to produce a large amount of clean energy – but many others think it has considerable dangers.

Xin lưu ý
Nếu điều gì 'in black and white', điều đó có nghĩa là nó được viết ra giấy.

I couldn't believe I had won the lottery, but when I checked my bank statement there it was in black and white: one million dollars!

Thực tế thú vị:
Gấu trúc khổng lồ nổi tiếng vì sở thích ăn tre của mình, tre chiếm tới 90% lượng thức ăn của nó. Tuy nhiên, tre rất ít giá trị dinh dưỡng, nên gấu trúc phải ăn tới 20kg một ngày mới tồn tại được.

BBC


Popular Now