Journey in Life: 02/07/14

Search This Blog

Friday, February 7, 2014

"Child's play" nghĩa là gì?

Child's play, in a residential driveway south Saint Louis. Photo courtesy christina rutz.

Bạn dùng cụm từ 'child's play' khi bạn ý muốn nói điều gì rất dễ làm (trò trẻ con).

Ví dụ
I finished the test very quickly. It was child's play!
Stop trying to fix the car and call a professional mechanic to do the job. This is not child's play.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'a poster child' (đứa trẻ áp phích) có nghĩa là một ví dụ hoàn hảo về điều gì.

Mr Cancino went from a poor young immigrant to a powerful businessman in a decade. He is a poster boy for the 'American Dream'.

Thực tế thú vị:
Nghiên cứu của các nhà khoa học King's College London và Đại học Brown, tiểu bang Rhode Island, cho thấy để trẻ em sinh hoạt trong một môi trường song ngữ trước khi lên bốn tuổi mang lại cơ hội tốt nhất cho các em trở nên thành thạo cả hai ngôn ngữ. Các nhà khoa học này đã nghiên cứu 108 trẻ em phát triển trí não bình thường trong độ tuổi từ một đến sáu.

BBC


What is faith?

Blind (Faith). Photo coutesy dollen.

"The faith that stands on authority is not faith."
Niềm tin mà phải dựa vào quyền lực thì không phải là niềm tin.
~ Ralph Waldo Emerson

Previous post: Life is like a coin

Popular Now