skill

shared via Hiệu Minh . Chuyện ngụ ngôn về hai người hàng xóm.  Một nhà nuôi cừu, nhà kia đi săn nên có đàn chó rất hung dữ. Đàn chó...

word

Seoul Motor Show 2013. Photo courtesy KRWonders . Khi muốn jazz up (làm cho tươi tắn hơn) một cái gì, các bạn phải dùng những thứ đặ...

word

Jazzing up a freezing Prague morning. Photo courtesy Abdulsalam Haykal . ' Jazz up ' có từ jazz là một loại nhạc rất thịnh h...