skill

Bamboo Shining. Photo courtesy TheBusyBrain . Một người nông dân trồng 1 cây tre, sau đó chăm sóc, tưới nước chu đáo mỗi ngày. ...

transform

shared via dongcong.net . Photo courtesy tunnuz . Một buổi tối nọ, ông John Keller, một diễn giả nổi tiếng được mời thuyết trình t...