Journey in Life: 10/07/14

Search This Blog

Tuesday, October 7, 2014

Lừa lại hoàn lừa

shared via Alan Phan.
-----
There are two ways to be fooled. One is to believe what isn't true; the other is to refuse to believe what is true.
~ Soren Kierkegaard

(Có 2 cách để bị lừa dối. Một là tin vào những điều không thực; hai là không chịu tin vào những điều thực)

...Có khu miền núi hẻo lánh ở Peru nơi một linh mục cai quản một giáo phận khá rộng nhưng chỉ có một nhà thờ nhỏ. Địa thế hiểm trở, các làng cách nhau quá xa, nên muốn thu hút con chiên, ông làm lễ sáng chủ nhật sớm tại nhà thờ trung ương, rồi chất tượng Chúa, thánh giá…lên lưng một con lừa và cùng đi bộ qua một làng khác cho lễ trưa, rồi một lễ tối tại một làng khác nữa.

Dọc đường, giáo dân đều cúi rạp người khi tượng Chúa đi qua. Con lừa rất khoái trá mỗi khi nhận được những thờ phụng và sùng bái. Cho đến một ngày, anh hàng xóm mượn con lừa của nhà thờ để qua một làng khác mua sắm. Vẫn con đường cũ, vẫn những giáo dân xưa…nhưng không ai buồn nhìn con lừa chứ đừng nói đến chuyện chấp tay lạy. Con lừa vỡ lẽ rằng không phải "con lừa" mà là hào quang của "tượng Chúa" đã tạo nên sự khác biệt.

Một điểm yếu của tuổi trẻ là hay lầm lẫn những gì mình thực sự làm chủ và những gì do người khác nhờ mang dùm.

"Pick someone's brain" nghĩa là gì?

Bristol Zombie Walk 2011. Photo courtesy the_steve_cox.

'Pick someone's brain' có từ pick là chọn lọc, nhặt nhạnh, và brain là bộ óc. Thành ngữ này có nghĩa là nhặt nhạnh các thứ trong óc của một người, tức là hỏi người đó để thu thập thông tin cho mình.

Ví dụ
The quiz master joined us and we tried to pick his brain about where he gets his questions from.

I’m fresh out of ideas for decorating (trang trí) my living room. Let me pick your brain. What color (màu sắc) would make the room seem larger? Which style (kiểu) of furniture do you think would look good?

The boss invited me out for coffee after work. Although he started out making casual conversation (nói chuyện bình thường), he soon began picking my brain (hỏi ý kiến tôi) about who I thought should be fired (sa thải) from the company!

Maybe you want to sit down with Central New Mexico Community College president Kathie Winograd and pick her brain about higher education. Perhaps you’d like to ask an expert from the Albuquerque Museum of Art and History about the current exhibit, or to get some pointers on your swing from local pro golfer Todd Kersting. Those are a few of more than two dozen people from around Albuquerque who’ve agreed to auction themselves off as a lunch or activity partner to the highest bidder Oct. 4, when CLNKids, a nonprofit organization serving homeless children and families, celebrates 25 years of work in Albuquerque.

Kyle Fawcett, newly minted minister of Environment and Sustainable Resource Development, said he will turn to her for advice. “Because of her experience with some of these issues, I will certainly pick her brain as to how we can continue to improve, from an environmental and sustainable resource development standpoint.”

Huyền Trang
VOA

Popular Now