Journey in Life: 05/22/15

Search This Blog

Friday, May 22, 2015

"At the helm" nghĩa là gì?

Có Mr. Bernanke lèo lái Fed là Tổng thống George W. Bush yên tâm. Photo courtesy Medill DC.

'At the helm' có từ helm là tay lái, khoang bánh lái ở tàu thủy; vì thế cụm từ này nghĩa là ở vị trí kiểm soát việc/vấn đề gì.

Ví dụ
Why family businesses should welcome women at the helm?

Incredibles 2 is coming, with director Brad Bird at the helm.

One of the longest serving bosses in the FTSE 100, Henry Engelhardt, is stepping down after 24 years at the helm of insurance giant Admiral.

What stood out most about Ben was his sense of history. He was a renowned (lừng danh) academic expert on the Great Depression (Đại Khủng hoảng). Beneath his gentle demeanor (phong thái) was a fierce determination (tính quả quyết) to avoid the mistakes of the 1930s. I hoped America would never face a scenario like that again. But if we did, I wanted Ben at the helm of the Federal Reserve.

Phạm Hạnh

Đừng buồn vì bị điểm kém

tổng thống Bush con là bằng chứng sống về việc một học sinh trung bình ở phổ thông trung học có thể có sự nghiệp "hoành tráng" như thế nào :)

khi phát biểu ở lễ phát bằng của đại học hội giám lý phương nam ở Dallas, tổng thống Bush con nói: "với những ai tốt nghiệp chiều nay với thứ hạng xuất sắc, tôi nói "giỏi đấy", và như tôi thường thích nói với những sinh viên điểm C: các bạn cũng có thể trở thành tổng thống" (Bush cha cũng là c-student)

hoặc Richard Branson, người sáng lập tập đoàn Virgin, bỏ học ở tuổi 15.

vậy, vì sao học sinh điểm kém thường thành công hơn trong cuộc sống sau này, đó là nhờ khả năng học hỏi từ thất bại, sự bền chí, và kỹ năng thiết lập quan hệ tốt...

Bài trước: Lời mẹ dạy con
-----
The former President is living proof that average grades at the age of 16 does not determine an average professional career.

As part of his commencement address to new graduates from Southern Methodist University in Dallas – President Bush said: ‘To those of you who are graduating this afternoon with high honours, awards and distinctions, I say, “Well done”.

‘And as I like to tell the C-students: You too, can be president.’

George W. Bush: kẻ tội đồ lịch sử?

tờ Daily Mail đưa tin kết quả thăm dò ý kiến của 7.000 sinh viên, độ tuổi trung bình 23, và cho thấy George W. Bush đứng thứ 4 trong danh sách 10 kẻ tội đồ (villain) nhất trong lịch sử nhân loại, chỉ sau Adolf Hitler, Osama bin Laden, và Saddam Hussein.

-> rõ ràng, ý thức hệ và sự thiếu hiểu biết định hình thế giới quan của một thế hệ thanh niên mới, những người hầu như không biết gì về lịch sử và bản chất của tội ác thật sự là gì (ideology and ignorance are shaping the opinions of a rising generation of young people who seem to have a very weak grasp of history as well as the nature of true evil).
-----
The Daily Mail has shared the results of an opinion poll of some 7,000 young men and women, identified as university students with an average age of 23. Researchers who conducted the wide-ranging study reportedly asked the students to rate on a scale from 1-7 their feelings, positive and negative, about well-known figures and events.

When the scores were tallied for George W. Bush, the study found that the 43rd President of the United States came in fourth among history’s all-time “villains.” Just behind Adolf Hitler, Osama bin Laden, and Saddam Hussein, Bush was said to be among the most evil, most hated of historical figures.

As the following table shows, the students surveyed identified their top-ten “heroes” as well, citing Jesus Christ as #6 on the list.

Photo credit: The Daily Mail.

Sắp xếp thứ tự ưu tiên

Blogging tools, at Nerja Parador... Photo courtesy Ben30.

The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities.
~ Stephen Covey

Popular Now