phrase

Có Mr. Bernanke lèo lái Fed là Tổng thống George W. Bush yên tâm. Photo courtesy Medill DC . 'At the helm' có từ helm là tay ...

skill

tổng thống Bush con là bằng chứng sống về việc một học sinh trung bình ở phổ thông trung học có thể có sự nghiệp "hoành tráng" nh...