word

Sắp chữ. Photo courtesy The Cookiemonster . 'Line up' có từ line là hàng, lối; vì thế cụm từ này có nghĩa là xếp hàng, sơ đồ ...

quote

Photo credit: PetroTimes. Before you promise to change the world, it makes sense to do the hard work of changing your neighborhood. ...

friend

Phóng sự tại lớp 9 chuyên Toán khóa 90-94. THCS Nghĩa Tân - Từ Liêm - Hà Nội Con cò cánh trắng cổ dài Bay qua cửa sổ tầng hai nhòm vào ...