Journey in Life: 08/22/15

Search This Blog

Saturday, August 22, 2015

"Dark horse" nghĩa là gì?

Donald Trump sẽ là chú ngựa ô của cuộc đua chiếc ghế tổng thống Mỹ 2016? Photo courtesy Gage Skidmore.

'Black/Dark horse' nghĩa là con ngựa ít người biết đến trong cuộc đua; (tiếng lóng) nghĩa là ứng cử viên ít người biết đến trong cuộc bầu cử (a candidate or competitor about whom little is known but who unexpectedly wins or succeeds); chính là "chú ngựa ô của giải" đấy các bạn à.

Ví dụ
Oakland Raiders Could Be NFL's 2015 Dark Horse.

Why Jerian Grant is a Dark Horse for Rookie of the Year?

Who are this year's dark horse Super Bowl contenders?

Long before Donald Trump said that he was Batman, Sam Humphries began envisioning a dark-horse presidential candidate who blindsided everyone, from pundits to the populace.

Phạm Hạnh

Cách nói lời chân thật

Photo courtesy Neal Fowler.

If you want to tell people the truth, make them laugh, otherwise they’ll kill you.
~ Oscar Wilde

Nếu muốn nói sự thật với mọi người, hãy làm cho họ cười, nếu không họ sẽ giết bạn.

Bài trước: Tâm hồn tự do

Tâm hồn tự do

A Condor in flight. Photo courtesy Caitlin Childs.

I am a free spirit... Either admire me from the ground. Or fly with me... But don't ever try to cage me.
~ Unknown

Tôi là một tâm hồn tự do... Hoặc là đứng dưới đất, ngưỡng mộ tôi. Hoặc là bay cùng tôi, trên trời cao... Nhưng đừng hi vọng nhốt tôi trong lồng.

Lời xin lỗi anh cũng không nói được

Photo courtesy Camille King.

Never apologize for showing your feelings. When you do, you are apologizing for the truth.
~ José N. Harris

Đừng bao giờ xin lỗi cho việc thể hiện cảm xúc của mình. Nếu làm như vậy, bạn đang xin lỗi cho 1 sự thật.

Bài trước: Tập trung cao độ

Nắm lấy tay anh

Có lãng mạn không? Photo courtesy Alan Light.

Hold your wife's hand in the mall because if you let go, she'll start shopping. It looks romantic, but it's actually economic.
~ Unknown

Hãy nắm tay vợ khi đi siêu thị, vì nếu bạn thả ra, cô ấy sẽ bắt đầu mua sắm. Trông có vẻ lãng mạn đấy, nhưng thực sự nó chính là kinh tế.

Popular Now