word

Golden snitch. Photo courtesy Amanda Venner . 'Dry snitching' có từ snitch là mách lẻo, chỉ điểm -> từ này nghĩa là gián t...