Journey in Life: 11/07/18

Search This Blog

Wednesday, November 7, 2018

Từ bỏ thói quen phán xét

Chồng tan làm về nhà, thấy vợ đang đánh con trai, không ngó ngàng gì đến họ, đi thẳng vào bếp, thấy nồi vằn thắn nghi ngút khói trên bàn, bèn múc một bát để ăn.

Ăn xong thấy vợ vẫn đang đánh con, không nhịn nổi nữa, nói: "Giáo dục con cái không thể lúc nào cũng dùng bạo lực được em ạ, phải giảng giải đạo lý cho nó hiểu!".

Chị vợ nói: "Em mất công nấu nồi vằn thắn ngon là thế, mà nó lại tè một bãi vào, anh nói xem có điên không chứ?".

-> "Em nghỉ đi, để anh đánh nó!".

-> Người ngoài cuộc, đều có thể bình tĩnh; người trong cuộc, ai có thể thong dong, bình thản?

-> Đừng tùy tiện đánh giá bất kỳ ai, vì bạn không ở trong hoàn cảnh của họ…

WHOLESOME!

doanh nhân TQ đã li dị vợ, sống với con trai còn nhỏ và 11 'búp bê tình dục', anh ấy rất hạnh phúc :D
-----

These dolls are not cheap. Made to look ultra-realistic, they usually cost around $2,000 each. In China, partly because of the one-child policy, there are now 34 million more men than there are women, according to the latest census. More and more men are turning to sex dolls for companionship (tình bạn). Taobao, China’s largest online shopping platform, estimates that 1,500 sex dolls are sold on the site every day.

...Years have passed since his last breakup with an actual woman, and Yu says he hasn’t had much success with romantic relationships. Now, he says, he feels content with the companionship of the dolls.

“If dolls can speak and move just like humans, I bet all men would prefer to spend their life with dolls,” says Yu. And indeed, AI-powered robotic sex dolls are in development.


Popular Now