funny

ở trong tù và xem phim 'bambi' vì giết hàng trăm con hươu trong 3 năm qua... ----- Missouri man must watch 'Bambi' mont...